dm игра

Качи снимка на несесера си

Онлайн играта на dm България „Снимай съдържанието на своя козметичен несесер“ приключи на 03.05.2017 г.

Печелившите участници са:

име и фамиля 
1 Боряна Кънева
2 Елизабет Трайчева
3 Дани Господинова
4 Биляна Каменова
5 Таня Добрева
6 Вериника Тошкова
7 Ивелина Русенова
8 Радостина Павлова
9 Христина Иванова
10 Илянва Лазараова
11 Надежда Димитрова
12 Лора Иванва
13 Ивелина Иванова
14 Виолета Иванова
15 Цветелина Михайлова
16 Светлана Филипова
17 Александрина Алмишева
18 Соня Богданова
19 Галина Сименова
20 Десислава Семерджиева
21 Цветеалина Пейкова
22 Ани Мирчева
23 Красимира Илиева
24 Събина Василева
25 Елена Бъчварова
26 Изабела Йорданова
27 Росанка Стоянова
28 Минка Кирякова
29 Теодора Игнатова
30 Константина Кусева
31 Анелия Ставрева
32 Христина Христова
33 Магдалена Байрева
34 Стелияна Николова
35 Виктория Мишева
36 Ваня Лазарова
37 Лидия Ганчева
38 Вяра Рачева
39 Наталия Иванова
40 Галя Желева
41 Габриела Балева
42 Кремена Стоянова
43 Станимира Александрова
44 Лилия Войнова
45 Камелиям Спасова
46 Виктория Василева
47 Таня Радойчевска
48 Лидия Зафирова
49 Стела Каменска
50 Милена Попова